Učitavanje ...

Često postavljena pitanja

Proces fiskalizacije podrazumijeva cjelokupni proces uvođenja i funkcionisanja fiskalnih sistema. Zakon o fiskalnim sistemima FBiH definiše ovaj proces kao stavljanje fiskalne kase ili drugog fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja ostvarenog prometa definisano zakonskim i podzakonskim aktima. Fiskalizacija znači da će poreski obveznici, definisano Zakonom, morati uvesti uređaje za evidentiranje ostvarenog prometa.Fiskalizacija se sprovodi u ovlaštenom servisu u prisustvu ovlaštenog servisera i predstavnika poreske uprave. Kasa se ne može upotrebljavati prije fiskalizacije.

Fiskalna kasa je u stvari registar kasa sa fiskalnom memorijom i namjenjena je za registrovanje podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i izvršenih usluga koji se na odgovarajući način saopštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnim trakama i periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji, o čemu se izrađuju odgovarajući izveštaji.

Ukoliko trgovina koristi takozvane POS sisteme odnosno PC računare umesto fiskalnih kasa postoji mogućnost dodavanja Fiskalnog printera sistemu. FP ima potpuno istu funkcionalnost kao i FK, osim naravno neophodnosti tastature za unos podataka. On komunicira sa računarom specifičnim protokolom i softver računara mora podržavati konkretan tip fiskalnog printera. FP ima svoju bazu podazaka o artiklima i uslugama koje se prodaju. Ova baza može da se puni prilikom same prodaje iz softverske aplikacije, ali preporuka je da se napuni prije same prodaje, da bi se smanjila mogućnost blokiranja prodaje zbog ne prilagođenosti zahtjevima prodaje preko FP.

Fiskalni modul se nalazi u fiskalnom uređaju i predstavlja posebno ugrađenu fiskalnu memoriju u kojoj se smještaju podaci o ostvarenom prometu, i iz koje se iščitavaju podaci po zahtjevu Poreske uprave. Svaki memorijski modul ima svoj broj i on se unosi u FK. Kada se fiskalni modul napuni podacima (za oko 5 godina), kada se vrši promjena adrese prodajnog mjesta ili naziva poreskog obveznika itd . fiskalni modul se mijenja.

Terminal je uređaj za komunikaciju između fiskalnog uređaja i servera PU sa ciljem slanja podataka o izvršenom prometu za određeni period, koristeći GPRS usluge operatera mobilne telefonije.

Sofverska aplikacija jeste program koji prodavci koriste ili namjeravaju da koriste, prilikom prodaje roba i usluga preko računara. Programeri moraju prilagoditi svoje softverske aplikacije da bi mogle da komuniciraju sa licenciranim softverom koji dolazi uz FP i preko njega vrše prodaju.

Ovlašteni proizvođač je pravno lice koje je registrovano od strane ministarstva Finansija FBIH za proizvodnju ili uvoz određenog tipa fiskalnog sistema u F BIH.

Ovlašteni distributer je pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o kupovini fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Ovlašteni servis je pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o servisiranju fiskalnih proizvoda i pružanju tehničke podrške obvezniku za korištenje fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Broj artikala za unos, širina papira za printanje, broj tastera na tastaturi, izgled displeja, broj karaktera za nazive artikla, brzina printanja računa ...

Fiskalni uređaj se odabira kod ovlaštenog distributera po sopstvenom odabiru kupca na osnovu karekteristika uređaja i potreba kupca, a zatim se preko ovlaštenog servisa podnosi zahtjev za fiskalizaciju poreskoj upravi. Na zakazani datum od strane PU, u ovlaštenom servisu obavlja inicijalna fiskalizacija fiskalnog uređaja.

Kasu mora da uvede svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet robe, odnosno za pružanje usluga, dužno je da registruje svaki pojedinačni promet robe i usluga preko fiskalne kase i prenos podataka preko terminala do servera PU, a u slučaju da koriste nadređeni računar, zadavanje komandi fiskalnoj kasi je dužno da vrši pomoću softverske aplikacije.

Kasu ne moraju da uvedu lica koja se bave sledećim djelatnostima:

 • samostalnog poljoprivrednog proizvođača, u slučaju prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu,
 • vlasnika samostalne zanatske radnje, u slučaju prodaje vlastitih proizvoda umjetničkog i starog zanatstva i domaće radinosti na pijačnim tezgama i sličnim objektima,
 • banke i osiguravajuća društva,
 • energetska, komunalna, telekomunikacijska i druga preduzeća koja naknadu za prodatu robu, odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mjernih instrumenata (električna energija, gas, grijanje, voda, telefon i dr.),
 • poštanske aktivnosti i prijevoz i isporuku poštanskih pošiljki,
 • obavezno socijalno osiguranje,
 • djelatnost vjerskih organizacija,
 • umjetničko i književno stvaralaštvo i scensku umjetnost,
 • rad umjetničkih ustanova,
 • djelatnost biblioteka,
 • djelatnost arhiva,
 • djelatnost muzeja,
 • prodaju preko automata,
 • djelatnost čistača cipela i nosača
 • djelatnosti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko).

Sankcije za nepoštivanje zakona su sledeće:

 • Novčana kazna od 1.000 KM do 30.000 KM, zavisno od težine prekršaja za pravna lica,
 • Novčana kazna od 50 KM za fizička lica ukoliko ne sačuvaju ili ne uzme račun,
 • Kaznenom mjerom zabrane prometa fiskalnim sistemima i fiskalnim proizvodima na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Jeste, izdavanjem reklamiranog računa preko fiskalne kase ili printera.

Je skup zakonom i uredbom propisanih izveštaja na osnovu kojih finansijska kontrola vrši proveru ispravnosti rada prodajnog mjesta u skladu sa zakonom.

IBFM je jedinstveni broj koji dodeljuje proizvođač fiskalnog uređaja, i koji je trajno upisuje u trenutku prefiskalizacije.